info@mavion.com.tr +90 312 911 36 10

Sistem Tasarımı ve Danışmanlık

 

MaviOn bilgi teknolojilerinin, müşterileri ihtiyaçlarını karşılamakta en iyi şekilde nasıl kullanılacağına yönelik danışmanlık hizmeti vermektedir. Her büyüklük ve tipteki projelerin tasarlanmasında, değerlendirilmesinde ve uygulanmasında kurumunuza düzenli olarak yardımcı olmaktadır.

MaviOn kaynakların etkin kullanılmasını amaçlamaktadır. Bu maksatla;

  • Sistemi analiz eder,
  • Taslak modeli planlar,
  • Organizasyonun iş akışlarını ve organizasyonel yapısını optimize eder,
  • Yeni sistemi yaygınlaştırır ve entegre eder.

Her safhanın sonunda, MaviOn durumsal farkındalığı yaratmak maksadıyla müşterilerini raporlar ile bilgilendirmektedir.

MaviOn olarak, Sistem Analiz ve Tasarım Hizmeti kapsamında müşterilerimizin mevcut sistem durumunu, daha etkin iş akışları ve metotlar ile geliştirmek maksadıyla inceliyoruz. Organizasyonların performansını arttırmak, kâr ve büyüme hedeflerine ulaştırmak için tekrar şekillendirilerek, mevcut sistemin diğer alt sistemlerle arasındaki ilişkilerde ve bunları ana hedefe ulaşmaktaki katkıları büyüteç altına alınmaktadır.

Ayrıca, GAP/Fark Analiz Çalışmaları ile Kurumun belirlediği hedefler doğrultusunda inceleme yapılmakta olup, halihazırdaki hedef ile mevcut durum arasındaki farklar tespit edilerek raporlanır ve hedeflenen noktaya ulaşmak adına Nereden, Nereye ve Nasıl süreçleri belirlenerek atılması gereken adımlar, yöntemler ve stratejiler ortaya konur.