info@mavion.com.tr +90 312 911 36 10

Şartname Danışmanlığı

 

 

MaviOn olarak şartname hazırlama süreçlerinize destek veriyoruz.
Şartname hazırlanırken projenin teknik gereksinimlerinin doğru bir şekilde tanımlanması, ihtiyaçlara yönelik en uygun yöntemin ve insan kaynağının belirlenerek proje kapsamının eksiksiz bir şekilde ortaya konulması son derece önemlidir.

MaviOn Teknik Şartname Danışmanlığı hizmeti kapsamında; uzman personeliyle birlikte resme yukarıdan bakarak ilgili kurumun bilgi sistem mimarisi doğrultusunda Proje kapsamını belirler ve bu bağlamda Proje zaman çizelgesi, görev dağılımı, maliyet tabloları, vb. dokümanları hazırlar ve sonuç olarak idari ve teknik hususları değerlendirerek şartname taslağını oluşturur.